Jarmila Jeřábková

(8.3.1912 - 21.3.1989)

Významná česká tanečnice a choreografka, vynikající pedagog. Zasvětila svůj život pravdivému ztvárnění a rozvíjení myšlenky Isadory Duncan. Na rozdíl od mnoha přímých žákyň Isadory, které způsobily svým povrchním projevem, že na duncanovský tanec se právem pohlíželo s despektem, podařilo se Jarmile Jeřábkové jako jedné z mála na základě důsledného studia duncanovského tance a techniky ve škole Elizabeth Duncan, sestry Isadory, ukázat, že úspěch Isadory nebyl náhodný a že její tanec je schopen vývoje a může dokonale vyjádřit postoje a myšlení současného člověka. Jarmila Jeřábková pochází z významné hudební rodiny. Byla to hudba, která postupně formovala tanečnici s vyjímečnou hudební vnímavostí. Na doporučení vedení sokolské rytmiky (A. Očenášek, B. Holečková) se zúčastnila v roce 1929 letního kursu ve škole Elizabeth Duncan v Klessheimu, kde od Elizabeth dostala nabídku k tříletému studiu na této škole. Po absolutoriu v roce 1932 založila Jarmila Jeřábková vlastní školu v Praze, která v padesátých letech byla přiřazena ke kulturnímu domu v Praze 1. V roce 1937 získala 1. cenu na Kongresu uměleckého tance v Paříži.

Mezi nejvýznamnější choreografie patřily její Slovanské tance A. Dvořáka z doby nacistické okupace.

Další choreografie:

 • Moravské dvojzpěvy (A. Dvořák)
 • Balady (V. Novák)
 • Dvojzpěvy (J. Suk)
 • Polka jede (O. Zich)
 • Vítězná choreografie pro vystoupení gymnastek na OH v Melbourne (1956)
 • Choreografie několika desítek dětských tanečních pořadů v TV (1956 - 1961)
 • Spolupráce s filmovými režiséry 1969 (Radúz a Mahulena), 1973
 • Taneční studie (1969 - 1972)

Pedagogická činnost:

 • v Tělovýchovném ústavu UK a Univerzity v Olomouci
 • ve státních tělovýchovných kurzech v Praze, v Brně
 • na Mezinárodním vystoupení v Bratislavě
 • na Státní konzervatoři v Praze 1962 - 1964
 • na Letních kurzech v Gmundenu v 70-tých letech
 • příprava osnov pro LŠU a osnov tělesné výchovy na ZŠ

Publikace:

 • Jarmila Jeřábková a Jasna Lazarová: Od jara do zimy, 1963
 • Jarmila Jeřábková: Taneční průprava, učebnice SPN, 1979