Naše činnost

Každý týden se Primavera schází na dvou pravidelných zkouškách na škole ZŠ Petřiny Jih během celého školního roku. Během prázdnin, kdy je škola zavřená, zkoušky neprobíhají, ale na přelomu července a srpna se koná týdenní soustředění mimo Prahu. Během roku pak Primavera pořádá několik dalších akcí - ať už čistě tanečních (další soustředění, sobotní výjmečné zkoušky, taneční semináře s jinými soubory), nebo jiných (tvořivé výtvarné dílny, výlety na vodu a jinam do přírody). A nedílnou součást činnosti tvoří samozřejmě velká či menší představení (jedno celovečerní obvykle jednou za 1 až 2 roky), účast na mnohých tanečních festivalech a seminářích.