Adresa:


Taneční skupina Primavera
Na Klášterním 1832/21
162 00 Praha 6
IČO:
27011046
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., pobočka POŠTOVNÍ SPOŘITELNY
číslo účtu:
199246082/0300
e-mail:
skupinaprimavera@atlas.cz
www:
www.primavera.najevisti.info
Hlavní vedoucí:
Monika Kašparová
Zástupce hlavního vedoucího:
Šárka Šmejkalová
Zástupce hlavního vedoucího (choreografie):
Zdeňka Bartošová