Pravidelné zkoušky

Taneční skupina má v současné době cca 45 členů. Dětské hodiny vedou starší, zkušené členky skupiny. Zkoušky probíhají podle úrovně pokročilosti. Příjemným zpestřením jsou tematicky zaměřené hodiny – Velikonoce, Vánoce...

Rozvrh zkoušek na školní rok 2013/2014:

Pondělí
16:00 - 17:00 Dětská skupina, začátečníci (1.- 3. třída) - vede Šárka Šmejkalová
Středa
16:30 - 18:00 Dětská skupina, pokročilí (1.- 5. třída) - vede Monika Kašparová
18:00 - 20:00 Dospělá skupina
Pátek
16:30 - 19:00 Dospělá skupina - vede Zdeňka Bartošová
19:00 - 20:00 Dospělá skupina

Dětská přípravka (předškolní 3 - 5 let)
Tyto hodiny jsou především plné hudby, lidových písniček, říkanek a básniček. Hrajeme si s hudbou i pohybem, učíme se správnému držení těla, rytmu a dynamice pohybu. Pro tyto hodiny je taneční hudba vybírána velmi pečlivě tak, aby odpovídala věku dětí a rozvíjela jejich fantazii a přirozený pohyb.

Dětská skupina (6 - 12 let)
V těchto hodinách nadále využíváme představ a motivací k provedení pohybu, začínáme však klást větší nároky i na technicky správné provedení pohybu. V hodinách se věnujeme zpěvu, rytmice, duncanovské technice za klavírního doprovodu, improvizaci a nácviku choreografií. Účastníme se tanečních vystoupení, festivalů, přehlídek a seminářů.Dospělá skupina (17 - 40 let)
V hodinách se věnujeme duncanovské technice, rytmice, improvizaci, nácviku choreografií a také správné technice zpěvu. Podle potřeb pořádáme mimořádné sobotní či víkendové zkoušky a navštěvujeme semináře zaměřené i na jiné taneční techniky. Připravujeme tanečně i organizačně samostatná vystoupení (od výběru divadla, přes tvorbu a nácvik choreografií, návrhy a výrobu kostýmů až po samotnou realizaci), ve kterých tančí zpravidla dospělá i dětská skupina. Účastníme se tanečních festivalů a přehlídek.